Snabb leverans i klimatsmart förpackning 💚 Frakt från 29 kr! 🚚

Hållbarhet hos Seroponics i enlighet med de Globala Målen


Hållbarhet ligger varmt om hjärtat hos oss på Seroponics 💚 Vi är fast beslutna att göra miljövänliga val i vårt företag. Vi har valt att eliminera all plast vi kan och skickar alltid våra produkter i klimatsmarta förpackningar. Vi vill att hållbarheten ska kännas av när man handlar hos oss 🌱

Som ett företag som säljer produkter kan vi aldrig bli utsläppsfria, men vi kan göra val som minskar den totala påverkan som vi bidrar med 🌍

 

Våra fokusmål 

Mål 2.1 TILLGÅNG TILL SÄKER OCH NÄRINGSRIKTIG MAT FÖR ALLA

Från en studie gjord på odlad sallat från Europa, utförd av Livsmedelsverket, visade på rester av bekämpningsmedel i 85 % av de utförda testen. 
Vi erbjuder ett sätt att odla sina egna grönsaker och därmed ta kontrollen över vad som konsumeras.

 

Mål 2.4 HÅLLBAR LIVSMEDELSPRODUKTION OCH MOTSTÅNDSKRAFTIGA JORDBRUKSMETODER

Oregelbundna vädermönster gör det svårare att odla idag än någonsin tidigare. I Sverige importeras det nästan 30 000 ton sallad varje år, främst från Spanien. Seroponics vill möjliggöra enklare odling inomhus för att minska importen och samtidigt tillföra en pålitlig odlingsstation till hemmet som alltid ger skörd.

 

Mål 12.2 HÅLLBAR FÖRVALTNING OCH ANVÄNDNING AV NATURRESURSER

Seroponics system minskar vattenanvändningen med 70-90%, använder inga bekämpningsmedel och minskar användningen av växtnäring med 60% jämfört med traditionell odling i jord.

 

Mål 12.3 HALVERA MATSVINNET I VÄRLDEN

Grödor som odlas i Seroponics system blir aldrig dåliga på samma sätt som köpta grödor gör. När de skördas växer de också bara ut igen.

 

Mål 14.1 MINSKA FÖRORENINGARNA I HAVEN

Vårt system använder inte bara mindre växtnäring, det hålls också inuti systemet och läcker inte ut till i jorden som vid jordbruk.

 

Mer att läsa

Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling på följande länkar.

Webbplats för Globala målen

FN: s webbplats